Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject chronische nierinsufficiŽntie, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

- Chronische nierinsufficiŽntie hebben
- Een berekende GFR hebben van <45ml/min/1.73m≤ volgens de vereenvoudigde MDRD-formule, een tweede maal bevestigd na tenminste 3 maanden EN/OF
- ProteÔnurie hebben van >1g/dag, een tweede maal bevestigd na tenminste 3 maanden
- Ouder zijn dan 18 jaar
- Niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
- Een GMD hebben bij de huisarts of de huisarts start een GMD op