Consultatie diabeteseducator

De patiŽnt heeft recht op gratis diabeteseducatie op voorschrift van de huisarts.
De huisarts vermeldt hierbij "zorgtraject diabetes" op het voorschrift.

Volgende modules kunnen worden voorgeschreven:

1) Opstarteducatie
- Minstens 5 sessies van 30 min.
- Maximum 5 bijkomende sessies van 30 min.

De opstarteducatie dient afgerond te zijn binnen de 12 maanden na de start van deze educatie.
Opstarteducatie kan niet worden voorgeschreven, indien de patiŽnt reeds diabeteseducatie heeft gehad buiten het zorgtraject (bv. in de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg door een referentieverpleegkundige).

2) Opvolgeducatie
- Maximum 2 sessies van 30 min. per kalenderjaar

Kan voorgeschreven worden vanaf het kalenderjaar, dat volgt op het jaar waarin de eerste educatiesessie werd gegeven.

Uitzondering: mag ook in hetzelfde kalenderjaar worden gegeven als het jaar waarin de eerste educatiesessie werd gegeven, indien deze eerste sessie werd gegeven in de tweede lijn (bv. bij overgang van de diabetesconventie naar het zorgtraject of bij hospitalisatie waarbij een zorgtraject werd afgesloten na het ontslag).

3) Extra educatie bij problemen
- Maximum 4 sessies van 30 min. per kalenderjaar

Kan voorgeschreven worden vanaf het kalenderjaar, dat volgt op het jaar waarin de eerste educatiesessie werd gegeven.

Uitzondering: mag ook in hetzelfde kalenderjaar worden gegeven als het jaar waarin de eerste educatiesessie werd gegeven, indien deze eerste sessie werd gegeven in de tweede lijn (bv. bij overgang van de diabetesconventie naar het zorgtraject of bij hospitalisatie waarbij een zorgtraject werd afgesloten na het ontslag).


In volgende situaties is het verplicht om educatie voor te schrijven:
- Start van insuline of incretinemimeticum: 5 sessies van 30 min.
- HbA1c >7,5%: minstens 2 sessies van 30 min.
- Van 1 naar 2 insuline-injecties per dag: minstens 2 sessies van 30 min.
- Wijziging of hernieuwing glucosemeter: 1 sessie van 30 min.