Voortraject

De huisarts kan 1 keer per kalenderjaar het 'zorgmodel opvolging van een patiŽnt met diabetes type 2' of 'voortraject diabetes' attesteren bij het ziekenfonds. Dit voor alle patiŽnten met diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.
Het volstaat het nomenclatuurnummer 102852 op het getuigschrift te noteren, op voorwaarde dat de huisarts het GMD van de patiŽnt beheert of deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het GMD beheert.

Opgelet! Huisartsengroeperingen die via het forfaitair systeem werken dienen het nomenclatuurnummer 109594 te gebruiken.

De huisarts is verplicht om parameters bij te houden in het EMD. Deze parameters werden vastgelegd in een zorgprotocol. Later zullen enkele van deze parameters anoniem overgedragen moeten worden vanuit het softwarepakket van de huisarts. Het Riziv heeft nog niet gecommuniceerd hoe dit zal gebeuren, maar het is wel van belang dat de huisarts de parameters bijhoudt in het dossier.

De patiŽnten met een zorgmodel Ďopvolging van een patiŽnt met diabetes type 2í hebben recht op terugbetaling van diŽtetiek- en podologieverstrekkingen op voorschrift van de huisarts.
Het gaat om volgende verstrekkingen:
ē diŽtetiek: max. 2 x per jaar.
ē podologie: max. 2 x per jaar voor patiŽnten die behoren tot een risicogroep

Tip voor huisartsen: noteer 'voortraject diabetes' op het voorschrift!

In een latere fase zal de huisarts/huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende:
ē multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling
ē de patiŽnten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies