LMN's Oost-Meetjesland en West-Meetjesland nieuws

Tweede verplichte gegevensinzameling zorgtrajecten voor huisartsen

LMN's Oost-Meetjesland en West-Meetjesland 22 december 2017

Tot 31 januari 2018 moet de huisarts/geregistreerde huisartsengroepering bepaalde gegevens van patiŽnten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Het doel daarvan is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten.
In de loop van de maand oktober hebben alle huisartsen hierover een brief gekregen.

Voor welke patiŽnten gegevens overmaken ?
ē patiŽnten die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
ē EN waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) heeft begin november een lijst gestuurd naar de huisartsen met daarin de patiŽnten met een actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject. Huisartsen die deze lijst niet gekregen hebben, kunnen hun lijst vragen aan het Nationaal Intermutualistisch College via support@intermut.be, met vermelding van hun naam, voornaam, Riziv-nummer en correct postadres.

Hoe de gegevens overmaken ?
U maakt de gegevens over via de nieuwe beveiligde webtoepassing, ontwikkeld door het Healthdata.be platform:
ē via automatische extractie uit het EMD (elektronisch medisch dossier) OF
ē via manuele ingave in de webtoepassing ĎHealthdata for primary careí (HD4PrC) via https://hd4prc.healthdata.be/

De huisarts zal feedback krijgen op volgende manier:
ē een nationaal rapport op basis van de geaggregeerde gegevens
ē een individuele feedback via de beveiligde webtoepassing in 2019. Niemand behalve de huisarts is in staat kennis te nemen van de individuele feedback.

Bij problemen met het gebruik van de webtoepassing, contacteer:

Contact Center Healthdata
support.healthdata@wiv-isp.be
02/739.01.42 van 9 tot 17 uur