Consultatie diëtist

Op voorschrift van de huisarts heeft de patiënt recht op een aantal sessies per kalenderjaar bij een erkende diëtist. Het aantal hangt af van het stadium waarin de patiënt zich bevindt:
- Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1.73m²): 2 sessies van 30 min.
- Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73m²): 3 sessies van 30 min.
- Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1.73m²): 4 sessies van 30 min.

De huisarts vermeldt op het voorschrift "zorgtraject chronische nierinsufficiëntie".
De patiënt betaalt remgeld voor deze sessies.