Medicatie

Voor patiënten met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is er voor bepaalde geneesmiddelen geen attest meer nodig van de adviserend geneesheer. Op het voorschrift dient wel vermeld te worden "zorgtraject chronische nierinsufficiëntie". De lijst van deze geneesmiddelen kan u terugvinden op de website van het RIZIV via deze link.