Labo

Volgende richtlijnen worden gegeven in verband met de frequentie van een labo-onderzoek:
- Proteïnurie >1g/24h: 1 maal per jaar
- Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1.73m²): 2 maal per 6 maanden
- Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73m²): 1 maal per 3 maanden
- Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1.73m²): 1 maal per 6 weken

Frequenter indien:
- De cardiovasculaire risicofactoren niet onder controle zijn
- Belangrijke proteïnurie
- Jonger dan 55 jaar
- Progressieve nierfunctieachteruitgang