Hoe opstarten?

Het zorgtraject diabetes type 2 organiseert de behandeling en opvolging van een patiënt met diabetes type 2. Hiervoor werken minstens drie partijen samen: de huisarts, de specialist (diabetoloog, endocrinoloog of internist werkzaam in een diabetesconventiecentrum) en de patiënt.
Om het zorgtraject op te starten, moeten deze drie partijen een zorgtrajectcontract ondertekenen tijdens een consultatie. Hiervoor kan zowel de huisarts als de specialist initiatief nemen.
De huisarts stuurt vervolgens een kopie van het contract op naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit.
Het origineel wordt door de huisarts bewaard in het medisch dossier van de patiënt.