Parameters

Indien een patiënt een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie heeft, verbindt de huisarts zich ertoe een aantal parameters in het GMD te bewaren, die geanonimiseerd kunnen opgevraagd worden door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid:

- leeftijd
- geslacht
- renale diagnose
- bloeddruk
- de resultaten van sommige bloedonderzoeken (hemoglobine, creatinine, eGFR, parathormoon)